ΚΟΥΡΜΠΑΡΙΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΤΖΑΜΙ

Διαστάσεις 1508x1062x1392mm

Ψύξη Βεβιασμένη

Χωρητικότητα 16 λεκανάκια 5 lt

Θερμοκρασία προϊόντος

-14οC/-16οC

Απόψυξη Αναστροφή κύκλου

Κλιματική κλάση 4+(+35oC 75%RH)

Αρ. Μοτέρ 2

Βάρος 303

 Ισχύς 3990 W

Θερμοκρασία εξάτμισης -40oC