Διεύθυνση: Αγίου Αλεξάνδρου, Καρτερός, Τ.Κ : 71500

Πόλη - Περιοχή: Ηράκλειο Κρήτης

Τηλέφωνο: 2810 301400

ΦΑΞ: 2810 243785

E-mails: info@laskaridis.com.gr, service@laskaridis.com.gr