ΚΟΥΡΜΠΑΡΙΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΤΖΑΜΙ

Διαστάσεις 1678x1062x1392mm

Ψύξη Βεβιασμένη

Χωρητικότητα 18 λεκανάκια 5 lt

Θερμοκρασία προϊόντος

-14οC/-16οC

Απόψυξη Αναστροφή κύκλου

Κλιματική κλάση 4+(+35oC 75%RH)

Αρ. Μοτέρ 2

Βάρος 330

Ισχύς 4020 W

Θερμοκρασία εξάτμισης -40oC