Θάλαμος κατάψυξη με μηχανή και 2 πόρτες

Διαστάσεις: 156x98x208cm

Χωρητικότητα: 1760lt.

Ισχύς: 1785W - HP 1

Διαστάσεις σχάρας: 60x80cm

Θερμοκρασία: -16°C / -18°C