Θάλαμος κατάψυξη με μηχανή και 1 πόρτα

Διαστάσεις: 70x81x208cm

Χωρητικότητα: 700lt.

Ισχύς: 1422W - HP 3/4

Διαστάσεις σχάρας: 54x68cm

Gastronorm: 2/1

Θερμοκρασία: -16°C / -18°C