Θάλαμος κατάψυξη με μηχανή και 2 πόρτες

Διαστάσεις: 140x81x208cm

Χωρητικότητα: 1400lt.

Ισχύς: 1785W - HP 1

Διαστάσεις σχάρας: 54x68cm

Gastronorm: 2/1

Θερμοκρασία: -16°C / -18°C